Kategorie
Bez kategorii

Drzwi otwarte

7 kwietnia br. odbyły się w naszej szkole „Drzwi otwarte”. Każdego roku dzień ten jest dla nas szczególny, ponieważ możemy gościć w naszych murach przyszłych uczniów i ich rodziców. Jest nam bardzo miło, że odwiedziło nas tylu chętnych. Mieliśmy okazję zaprezentować ósmoklasistom naszą ofertę edukacyjną, uczniowie mogli obejrzeć sale lekcyjne, korytarze, bibliotekę, izbę pamięci, pracownie przeznaczone do nauki zawodu oraz ich wyposażenie. Uczniowie chętnie brali udział w pokazach maszyn i urządzeń do nauki zawodu technika mechanika, technika spawalnictwa, a także mogli zaznajomić się z zakresem tematyki realizowanej na przedmiotach dla zawodu technik ekonomista i technik handlowiec oraz spróbować swoich sił sprzedając towar z użyciem skanera kodów kreskowych i kasy fiskalnej. Nie lada gratka czekała na przyszłych logistyków i spedytorów: młodzież mogła układać kartony na palecie, a także, dzięki współpracującej z nami firmie Relopack, ćwiczyć odpowiednie pakowanie ładunku do transportu morskiego. W salach informatycznych został zaprezentowany sprzęt do nauki zawodu. Dla zainteresowanych czekały także na boisku szkolnym pokazy musztry wojskowej i pierwszej pomocy z udziałem naszych uczniów, którzy pod bacznym okiem nauczyciela realizują treści programowe z przedmiotu edukacji wojskowej.

Drodzy Ósmoklasiści, cieszymy się, że mieliśmy pierwszą możliwość poznania Was. Mamy nadzieję, że spośród szerokiej gamy zawodów, jakie mamy Wam do zaoferowania zarówno w Technikum jak i w Branżowej Szkole I Stopnia znajdziecie coś zgodnego z własnymi zainteresowaniami i już we wrześniu staniecie się częścią naszej społeczności szkolnej.

Kategorie
Bez kategorii

Programowanie obrabiarek CNC

Od 2 kwietnia 2022 r. w naszej szkole rozpoczął się „Kurs operatora CNC” dla 4 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie 60-godzinne szkolenia trwającego w weekendy do 24 kwietnia uczniowie poznają tajniki obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadzi firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, wyłoniona w drodze kolejnego zapytania ofertowego.

Kategorie
Bez kategorii

Księgować każdy może …

W dniach 2 i 3 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbyło się 20-godzinne szkolenie „Kadrowo-księgowe” dla 5 uczennic technikum. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczennice podczas szkolenia zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia kadr i podstaw księgowania. Szkolenie przeprowadziła firma „Biznes & Edukacja” – Ewa Pawelec z Zielonej Góry, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Liczby π

Accessibility