Programowanie obrabiarek CNC

Od 2 kwietnia 2022 r. w naszej szkole rozpoczął się „Kurs operatora CNC” dla 4 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie 60-godzinne szkolenia trwającego w weekendy do 24 kwietnia uczniowie poznają tajniki obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC). Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadzi firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, wyłoniona w drodze kolejnego zapytania ofertowego.