Kategorie
Bez kategorii

Wycieczka

19 maja 2022 r. grupa ekonomistów klasy 2el wraz z opiekunami: Moniką Baranowską i Darią Urbaczewską uczestniczyła w wykładach z Analizy statystycznej w metodach badań rynku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematem wykładu była Analiza dynamiki wielkości ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach możliwe było nabywanie umiejętności i wiedzy z zakresu statystyki, przeniesienie treści teoretycznych poznanych w szkole na płaszczyznę konkretnego przedmiotu. Ten proces dydaktyczny cieszył się wśród uczniów  atrakcyjnością, a  dla opiekunów był szansą zapobiegania wkradania się rutyny w proces dydaktyczno-wychowawczy oraz budowaniu pozytywnych więzi z uczniami.

Kategorie
Bez kategorii

Gotować każdy może…”

W dniach 22-25 kwietnia 2022 r. w szkole odbył się „Kurs gastronomii w praktyce” dla 7 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie 35-godzinnego szkolenia uczniowie kształcący się w zawodach gastronomicznych poznali tajniki gotowania, smażenia i pieczenia. Każdy z uczestników kursu własnoręcznie przygotowywał wspaniałe potrawy, a uwieńczeniem pracy były otrzymane certyfikaty. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadzi firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, wyłoniona w drodze kolejnego zapytania ofertowego.

Kategorie
Bez kategorii

Pożegnanie absolwentów

Dnia 29 kwietnia br. najstarsi uczniowie naszej Szkoły usłyszeli ostatni dzwonek. Był on sygnałem do uwieńczenia 4 lat nauki. Na uroczystość pożegnania absolwentów przybyli zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Powiatu Obornickiego Pan Bogusław Janus, Radni Powiatu Obornickiego Pani Renata Tomaszewska oraz Pan Andrzej Ilski, Burmistrz Rogoźna Pan Roman Szuberski, Zastępca Burmistrza i Sekretarz Gminy Rogoźno Pan Marek Jagoda, a także Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Karolina Hańćkowiak oraz Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przy Radzie Rodziców Pani Sylwia Zielińska. Nie zabrakło również szanownych Rodziców naszych absolwentów, którzy towarzyszyli swoim pociechom w tej podniosłej chwili.

Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Łatka po przywitaniu gości gratulował młodzieży ukończenia szkoły, ze wzruszeniem wspominał minione 4 lata oraz życzył im wszelkiej pomyślności w tej najbliższej i dalszej przyszłości. Państwo reprezentanci organu prowadzącego oraz włodarz miasta także zabrali głos oraz wręczyli nagrody najlepszym absolwentkom. Wśród nich była Aleksandra Pyssa z klasy 4mis, której średnia ocen za 4 lata nauki wyniosła 5,32. Otrzymała ona zaszczyt wpisu do pamiątkowej księgi najlepszych absolwentów, statuetkę Prymusa Szkoły oraz nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe oraz Miasto i Gminę Rogoźno. Nagrodzono również Joannę Kowalewską z klasy 4el, której średnia ocen za 4 lata nauki wyniosła niewiele mniej – 5,31. Nagrodzeni zostali także inni absolwenci, którzy otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a na ręce ich Rodziców wręczono listy gratulacyjne.

Podczas tej akademii nastąpiło również uroczyste ślubowanie absolwentów oraz przekazanie sztandaru młodszym uczniom, którzy złożyli obietnicę dbania o niego i godnego reprezentowania Szkoły, by nie splamić jej dobrego imienia. Po części oficjalnej obecni w Auli Szkoły uczestniczyli w montażu słowno-muzycznym.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy dzięki swojej ambicji, wytrwałości i pokonywaniu codziennych trudności dotarli do szczęśliwego końca swojej szkolnej wędrówki. Życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych i zawodowych, następnie przyjęcia na wymarzony kierunek studiów i zdobycia ciekawej pracy.

Poniżej przedstawiamy ZŁOTĄ DZIESIĄTKĘ naszych absolwentów:

  1. Pyssa Aleksandra, 4mis – 5,32
  2. Kowalewska Joanna, 4el – 5,31
  3. Ściepura Krystian, 4el – 5,26
  4. Bartczak Patrycja, 4mis – 5,00
  5. Binert Aleksandra, 4mis – 4,90
  6. Hinz Joanna, 4mis – 4,88
  7. Grabarczyk Katarzyna, 4el – 4,81
  8. Urbaniak Dominik, 4el – 4,80
  9. Zielińska Wiktoria, 4el – 4,78
  10. Proch Julia, 4el – 4,77