Matura 2023

Egzaminy zawodowe 2023

Kategorie
Bez kategorii

Spektakl profilaktyczny

19 maja kilkunastu uczniów naszej Szkoły brało udział w profilaktyczno-edukacyjnym spektaklu teatralnym pt. „Rozerwane dusze”, który miał miejsce w sali Rogozińskiego Centrum Kultury. Aktorzy wrocławskiego Teatru In – Art przedstawili problem współczesnych uzależnień i zagrożeń dla młodzieży, takich jak dopalacze, hejt, zaburzenia odżywiania, zaburzenia emocjonalne, a nawet gwałt. Przedstawione sceny niestety mają miejsce w rzeczywistości a młodzież mogła zaobserwować, co dzieje się z organizmem, który jest pod wpływem środków psychoaktywnych oraz jakie są tego dalsze konsekwencje. Po spektaklu aktorzy przybliżyli postacie, w które wcielili się na scenie oraz wyjaśnili problemy, które ich dotykały. Podkreślili, jak ważne jest reagowanie na krzywdę, która dotyka naszych rówieśników. Przypomnieli też instytucje, do których młodzież może się zgłaszać, jeśli nie radzi sobie w trudnych życiowych sytuacjach.

Kategorie
Bez kategorii

Pożegnanie maturzystów 2023

Dnia 28 kwietnia 2023 odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych. W tym roku pożegnaliśmy dwie klasy: IV il – informatyczno-logistyczną oraz IV em -ekonomiczno-mechaniczną. Po raz ostatni przed przystąpieniem do egzaminów maturalnych klasy te spotkały się oficjalnie ze swymi wychowawcami – panią Bożeną Miężalską oraz panem Radosławem Szelągowskim. Uczennica kl. IV em Jolanta Jezierska uzyskała średnią ocen 5,71 i tym samym otrzymała z rąk Dyrektora Szkoły Pana Jarosława Łatki statuetkę najlepszego absolwenta rocznika 2019-2023 oraz dostąpiła zaszczytu wpisu do pamiątkowej księgi absolwentów. Na scenie wręczono pozostałe świadectwa, w tym świadectwa z paskiem, dyplomy bardzo dobrego ucznia, nagrody i wyróżnienia oraz statuetki najlepszych sportowców za całokształt pracy w ciągu czterech ostatnich lat. Uroczystość uświetnił występ wokalny bardzo uzdolnionych uczniów naszej szkoły – Martyny Feliksiak oraz Jakuba Grądza. Ponadto gratulacje i piękne słowa popłynęły od zaproszonych gości: Naczelnika Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Obornikach pana Krzysztofa Poszwy, Członka Zarządu Powiatu Obornickiego pana Zbigniewa Nowaka, Burmistrza Rogoźna pana Romana Szuberskiego, Radnej Powiatu Obornickiego pani Renaty Tomaszewskiej, a także wiceprzewodniczącej Rady Rodziców pani Lucyny Budzińskiej. Pan Krzysztof Poszwa w imieniu Pani Starosty Powiatu Obornickiego wręczył najlepszej uczennicy gratulacje oraz okazjonalną nagrodę.
Zakończenie roku szkolnego przebiegło bardzo uroczyście, były chwile szczęścia, podziękowania i łzy wzruszenia. Poniżej przedstawiamy złotą 11-tkę uczniów z najwyższą średnią ocen:

1. Jolanta Jezierska – 5,71
2. Zuzanna Frost – 5,57
3. Jakub Wodnicki 5,41
4. Zofia Kaźmierczak – 5,12
5. Weronika Majchrzak – 5,12
6. Jakub Landowski 4,97
7. Daria Cybort – 4,88
8. Joanna Budzińska 4,83
9. Zuzanna Andrzejewska – 4,81
10. Kinga Sudoł – 4,78
11. Julia Ptak – 4,77

Wszystkim tegorocznym Abiturientom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych, w życiu prywatnym, studenckim i zawodowym.

Kategorie
Bez kategorii

Olimpiada

XVII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej

19 kwietnia 2023 r. nasza uczennica Aleksandra Abraham z klasy 4 EI po zajęciu pierwszego miejsca w etapie powiatowym, brała udział na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Honorowy patronat nad olimpiadą, której celem jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży, sprawują: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs został zorganizowany przez: Delegaturę UOKiK w Poznaniu, Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Inspektorat Inspekcji Handlowej, Rzecznika Ubezpieczonych, Poznański Klub Federacji Konsumentów, a także miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Aleksandra zdobywając 43 punkty zajęła IV miejsce. Otrzymała z rąk Jarosława Kruger Dyrektora Delegatury UOKIK w Poznaniu dyplom i cenne nagrody. Gratulujemy Oli ogromnego sukcesu.

Opiekunem uczennicy była Anna Fudzińska.

Kategorie
Bez kategorii

Pomoc dla Zambii

Szkolne Koło Wolontariatu zakończyło prowadzenie zbiórki pieniędzy na budowę szkoły w Zambii. Akcja SUKULU zorganizowana przez Fundację Dobra Farma polega na wsparciu budowy szkoły podstawowej w afrykańskiej wiosce Libambami oraz zaangażowaniu w nią dzieci i młodzież z polskich szkół. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym uczniom i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć działalność edukacyjną, by umożliwić dzieciom naukę w godnych warunkach.

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Liczby Pi

14 marca na całym świecie szkoły, uczelnie oraz miłośnicy matematyki obchodzą dzień liczby Pi. Data ta jest nieprzypadkowa, ponieważ tego dnia urodzili się Albert Einstein i polski matematyk Wacław Sierpiński.

W naszej szkole każdego roku obchodzimy to święto matematyki. Uczniowie spotykają się w auli, gdzie reprezentanci poszczególnych klas pokazują swoje nie tylko matematyczne talenty. Biorą oni udział w kilku konkurencjach, po których wyłaniani są zwycięzcy. W tym roku szkolnym jury oceniało najlepsze przebranie za słynnych matematyków i ich portrety, medaliony z liczbą Pi, tematyczne plakaty, quiz oraz wiersze o szkolnych nauczycielach matematyki. Wszystkie te konkurencje wywołały na wielu twarzach radość, podziw i uśmiech. Poniżej przedstawiamy klasy, które ze wszystkich konkurencji zebrały największą ilość punktów:

I miejsce – klasa 1es

II miejsce – klasa 3i

III miejsce – klasa 1Lb

Ogromne skupienie wymagała jednak konkurencja, w której chętni uczniowie starali się o tytuł Mistrza pamięci liczby Pi. Zwycięzcami okazali się następujący uczniowie:

Elżbieta Gomulec z klasy 1es – zapamiętała 101 liczb po przecinku

Ivan Diakov z klasy 1Lb – zapamiętał 78 liczb po przecinku

Filip Przybysz z klasy 3i – zapamiętał 71 liczb po przecinku

Gratulujemy i życzymy, aby w przyszłym roku udało się pobić ten rekord.

Dziękujemy nauczycielkom matematyki, które przygotowały scenę, uczniów oraz czuwały nad prawidłowym przebiegiem tego wydarzenia: Pani Grażynie Czekale, Pani Katarzynie Michor oraz Pani Sylwii Korybalskiej.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji, która najlepiej odda emocje nam towarzyszące oraz pokaże niezwykłe prace naszych uczniów.

Kategorie
Bez kategorii

Wizyta przedszkolaków

31 marca 2023 r. w murach naszej szkoły gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola „Słoneczne skrzaty” w Rogoźnie. Dzieci w Izbie Pamięci poznały historię naszej szkoły. Zasiadły w klasie, w jakiej uczyli się nasi pradziadkowie, poznały stare sprzęty, które wykorzystywano kilkadziesiąt lat temu. Najwięcej emocji wzbudziły kałamarze, gramofony, maszyny do szycia, stare kroniki i maszyny do pisania.

Kategorie
Bez kategorii

Konferencja PPP

KONFERENCJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ROGOŹNIE

Powszechnie wiadomo, że przyjmowanie różnych substancji psychoaktywnych przez młodego człowieka może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i rozwój oraz może prowadzić do zachowań niezgodnych z porządkiem społecznym. 31 marca 2023 r. odbyła się konferencja PPP w Rogoźnie zachęcająca do podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie powyższego zjawiska oraz promowanie zdrowego i racjonalnego stylu życia.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie czterech klas Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego
w Rogoźnie, którzy po uroczystym otwarciu imprezy przez Burmistrza Gminy Rogoźno Pana mgr Romana Szuberskiego, wysłuchali trzech wykładów. Wykład inauguracyjny pt. Mechanizmy i pułapki uzależnień wygłosiła mgr Agnieszka Wojciechowska, trener profilaktyki, Prezes Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Poznaniu. Następnie mgr Krystian Marchwiak, Sędzia Sądu Rodzinnego w Chodzieży, Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zachęcił do rozważań Czy współczesna kultura sprzyja uzależnieniom? W ostatniej części dr Krzysztof Horoszkiewicz, Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie poddał analizie Czynniki determinujące stosowanie używek i leków uspokajających przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Kategorie
Bez kategorii

Sukces na Olimpiadzie

ALEKSANDRA ABRAHAM NAJLEPSZA W POWIECIE

16 marca 2023 roku w Starostwie Powiatowym w Obornikach odbył się powiatowy etap Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Do udziału zgłoszeni zostali uczniowie ze szkół ponadpodstawowych powiatu obornickiego. Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie reprezentowali:
Aleksandra Abraham
Angelika Jessa
Bartosz Kaźmierczak

Oli udało się powtórzyć sukces z ubiegłego roku i kolejny raz zajęła pierwsze miejsce w powiecie reprezentując bardzo wysoki poziom wiedzy na temat praw konsumenta, gwarancji czy niezgodności towaru z umową.

Aleksandra 19 kwietnia 2023 roku będzie reprezentowała nasz powiat w etapie Wojewódzkim Olimpiady. Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki za Olę.

Opiekunem naszych uczniów była Anna Fudzińska.

Kategorie
Bez kategorii

Drzwi otwarte 2023

30 marca w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie odbył się dzień Drzwi Otwartych dla wszystkich zainteresowanych osób: zarówno uczniów klas ósmych szkół podstawowych, jak i ich Rodziców. Było nam niezmiernie miło powitać tak licznie przybyłych gości. To dla nich przygotowaliśmy sale lekcyjne, pracownie do praktycznej nauki zawodów oraz stanowiska zawodowe w szkolnej Auli, aby mogli zobaczyć i doświadczyć tego, czego na co dzień uczy się młodzież naszej Szkoły. W poszczególnych pomieszczeniach prezentowany był sprzęt, narzędzia, urządzenia i wiele innych pomocy naukowych. Ósmoklasiści spróbowali swoich sił wystawiając paragony, metkując towary, formując palety, widzieli proces wydruku 3D, budowę komputera, programy komputerowe do wystawiania dokumentów, efekty pracy uczniów w zawodzie technik spawalnictwa oraz technik mechanik, udzielali pierwszej pomocy, uczyli się mapy terenowej, zwiedzili bibliotekę i izbę pamięci. Poza kierunkami w technikum sporym zainteresowaniem cieszyła się Branżowa Szkoła I stopnia. Na miejscu można było spotkać się z przedstawicielem firmy Schnell Polska Sp. z o.o. z Rogoźna, która oferowała miejsca praktyk. Dużą atrakcją dla przyszłych uczniów, rodziców i nauczycieli był pokaz musztry wojskowej na boisku szkolnym oraz ćwiczenia wojskowe. Osoby zainteresowane mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat służby wojskowej  u przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji, specjalnie przybyłych na to szkolne wydarzenie. Dla chwilowego odpoczynku, zebrania zdobytych informacji lub drobnej konsumpcji przygotowana została szkolna kawiarenka, gdzie rozmowom na temat wyboru odpowiedniego kierunku kształcenia nie było końca.

Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam, drodzy Ósmoklasiści, w wyborze Waszego przyszłego zawodu i pracy, rozwialiśmy Wasze wątpliwości i utwierdziliśmy Was w przekonaniu do podjętych wcześniej decyzji. Liczmy, że od września staniecie się częścią naszej szkolnej społeczności i będziecie budować razem z nami historię Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Zapraszamy !!!

Kategorie
Bez kategorii

Spotkanie z uczelnią wyższą

W dniu 17 marca br. gościliśmy w naszej Szkole przedstawicieli WSHiU Akademii Nauk Stosowanych z Poznania. Spotkali się oni w auli z tegorocznymi maturzystami, aby przedstawić im ofertę kierunków studiów oraz opowiedzieć, jak wygląda codzienne życie studenckie na uczelni. Wśród młodzieży z pewnością były osoby zainteresowane konkretnym kierunkiem studiów oraz ci, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o swojej przyszłości. Spotkanie z pewną uświadomiło maturzystom, jak ważna jest dalsza edukacja i jakie płyną z niej szeroko rozumiane korzyści.

Accessibility