Kategorie
Bez kategorii

WYJAZD DO POZNANIA

Dnia 23 listopada 2021r. uczniowie klas pierwszych technikum wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Poznania. Główną atrakcją wyjazdu był seans filmowy pt. „Eternals”, którego wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali. W drodze powrotnej uczniowie opowiadali sobie najlepsze sceny i powtarzali najciekawsze momenty. Film na wszystkich wywarł ogromne wrażenie, w szczególności wspaniałe efekty specjalne oraz wyśmienita obsada. Wyjazd był kolejną okazją do integracji między klasami. Wszyscy wrócili do swoich domów we wspaniałych nastrojach.

Kategorie
Bez kategorii

STYPENDIA PREMIERA

Jest nam bardzo miło poinformować o przyznaniu stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszych uczennic: Aleksandry Pyssy z klasy 4mis oraz Aleksandry Abraham z klasy 3ei. Stypendium ministerialne mogą otrzymać ci uczniowie, którzy za dany rok szkolny otrzymali promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Serdecznie gratulujemy stypendystkom i życzymy satysfakcji ze zdobywania wiedzy oraz wielu sukcesów w dalszej nauce.

Kategorie
Bez kategorii

Drukarki 3D

Ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” w ramach otrzymanego dofinansowania UE doposażyliśmy pracownie zawodowe o nowy sprzęt – drukarki 3D firmy MakerPi. W 2021 roku kupiliśmy 2 szt., a w 2022 wzbogacimy się o jeszcze jedną. Uczniowie po odbytym szkoleniu, przystąpili do druku, a efekty ich pracy można obejrzeć na załączonych zdjęciach.

Kategorie
Bez kategorii

Kurs obsługi kas fiskalnych

W dniach 9 – 12 grudnia 2021 r. w ramach realizacji projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!”, 10 uczniów Branżowej Szkoły I-stopnia uczestniczyło w kursie „Programowania i obsługi kas fiskalnych”. W rygorze sanitarnym ukończyli szkolenie teoretyczne, praktyczne w wymiarze 30 godzin, zapoznając się z równymi kasami fiskalnymi, ich programowaniem i obsługą. Po zakończeniu kursu uczniowie otrzymali certyfikaty nabywając dodatkowe kwalifikacje. Szkolenie przeprowadziła firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Kategorie
Bez kategorii

Kurs spawalnictwa metodą MIG

W ramach realizacji projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” sfinansowanego ze środków UE w dniach od 28 października – 07 grudnia 2021 r. uczniowie technikum i Branżowej Szkoły I-stopnia uczestniczyli w kursie spawalnictwa metodą MIG. Adepci spawalnictwa w dwóch grupach po 5 osób z każdego typu szkoły w warunkach restrykcji Covid-19 odbywali szkolenie teoretyczne, praktyczne w wymiarze ponad 120 godzin. Po zakończeniu kursu przystąpili do egzaminu Gliwickiego Instytutu Spawalnictwa uzyskując dodatkowe kwalifikacje dla metody 131. Kurs przeprowadziła firma „Szkoleniowiec” z Poznania, wyłoniona w zapytaniu ofertowym. W ramach dostępnych środków projektowych w szkoleniu uczestniczył również p. dyrektor.

Kategorie
Bez kategorii

Wynik zapytania ofertowego

Kategorie
Bez kategorii

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

18 listopada 2021r. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie odbyły się Dni Przedsiębiorczości Społecznej zorganizowane przez Fundację „Barka” z Poznania. W ramach obchodów uczniowie zapoznali się z ideami działalności Instytucji, których przedstawiciele zaprezentowali swoją działalność w obszarze pomocy i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie. Partnerami akcji byli: Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, Spółdzielnia Socjalna OPUS, Centrum Kreatywnej Inspiracji, Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół, Fundacja IgiArt oraz Spółdzielnia Socjalna Furia. Wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

Accessibility