Sukces na Olimpiadzie

W poniedziałek 15 kwietnia 2024 r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się powiatowe eliminacje XVIII Wielkopolskiej Olimpiady „Wiedzy Konsumenckiej”. Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, tworzenie zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu, a także pośrednio zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw i możliwości ochrony przez rzeczników konsumentów.
Zagadnienia z jakimi musieli zapoznać się uczestnicy olimpiady to :
– ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
– ustawa o prawach konsumenta,
– ustawa o kredycie konsumenckim,
– ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
– ustawa Prawo bankowe,
– ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy piętej technikum ekonomicznego w składzie:
Aleksandra Abraham, Angelika Jessa i Bartosz Kaźmierczak.
Bartosz zakwalifikował się do dogrywki o trzecie miejsce. Przystąpił do dodatkowego testu, ostatecznie zajmując miejsce IV.
Najlepsza w powiecie kolejny raz okazała się Aleksandra Abraham zajmując I miejsce i powtarzając swój ubiegłoroczny sukces.
Zwycięzcy z rąk Starosty Zofii Koteckiej otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Obornickiego. Z kolei wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje i dyplomy za udział.
Ola będzie reprezentowała naszą szkołe w finale wojewódzkim, który odbędzie się 17 kwietnia 2024r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Opiekunem naszej grupy była Anna Fudzińska.