Kurs prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów technikum

W dniach od 15 – 18 grudnia 2020 r. ze środków UE projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” odbył się „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów technikum” dla 10 osób w wymiarze 20 godzin. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych tworząc swoje biznesplany, zapoznając się z przepisami prawnymi dot. zakładania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej oraz sposobami jej rozliczania. Na zakończenie przystąpili do egzaminu, który zdali pozytywnie. Kurs przeprowadziła Firma Wielobranżowa „UNI-KAB” Krzysztof Kryfczyński, wyłoniona w zapytaniu ofertowym.

Kurs prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów technikum

W dniach od 15 – 18 grudnia 2020 r. ze środków UE projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” odbył się „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów technikum” dla 10 osób w wymiarze 20 godzin. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych tworząc swoje biznesplany, zapoznając się z przepisami prawnymi dot. zakładania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej oraz sposobami jej rozliczania. Na zakończenie przystąpili do egzaminu, który zdali pozytywnie. Kurs przeprowadziła Firma Wielobranżowa „UNI-KAB” Krzysztof Kryfczyński, wyłoniona w zapytaniu ofertowym.

Kurs operatorów wózków widłowych dla uczniów technikum

Ze środków projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” w dniach od 20 – 29 listopada 2020 r. odbył się „Kurs operatorów wózków widłowych dla uczniów technikum” dla dwóch grup po 5 osób. Uczniowie odbyli szkolenie teoretyczne, praktyczne w wymiarze 50 godzin oraz przystąpili do egzaminu państwowego, który zdali pozytywnie uzyskując nowe kwalifikacje. Kurs przeprowadziła firma wyłoniona w zapytaniu ofertowym „PRIMUS” Krzysztof Krysztofiak z Szamotuł.

Z NAMI OTRZYMASZ
„LEPSZY START W ZAWODOWĄ PRZYSZŁOŚĆ”!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zarówno rynku pracy jak i samych uczniów, rodziców oraz nauczycieli, realizujemy projekt pt. „Lepszy start w zawodową przyszłość”, którego celem jest podniesienie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów Technikum i Szkoły Branżowej I Stopnia, nauczycieli, podniesienie jakości kształcenia zawodowego w wyniku doposażenia 4 pracowni zawodowych oraz ułatwienie świadomego i odpowiedzialnego wyboru ścieżki edukacyjnej, jak i zawodowej uczniów w wyniku realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w okresie VI.2020 – XI.2022 r.
Łączny koszt projektu to 685 677,15 zł.
Od czerwca br. zostały już częściowo zrealizowane płatne staże dla uczniów u pracodawców oraz kursy w różnych kierunkach kształcenia zawodowego. Został także zakupiony sprzęt do praktycznej nauki zawodu, taki jak spawarki, laptopy, drukarki, tokarki i inne. Wiemy, że do właściwego przygotowania się do wejścia na rynek pracy potrzebne jest odpowiednie doświadczenie i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy w szkole. Wierzymy, że dzięki temu przedsięwzięciu, jakim jest projekt „Lepszy start w zawodową przyszłość” uczniowie zwiększą swoje szanse na rynku pracy, nauczyciele podniosą swoje kompetencje zawodowe oraz wspólnie z uczniami odniosą sukces edukacyjny.
W kolejnych artykułach będziemy dalej informować o postępach w realizacji projektu.

[foogallery id=”852″]