Księgować każdy może …

W dniach 2 i 3 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbyło się 20-godzinne szkolenie „Kadrowo-księgowe” dla 5 uczennic technikum. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczennice podczas szkolenia zdobyły wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prowadzenia kadr i podstaw księgowania. Szkolenie przeprowadziła firma „Biznes & Edukacja” – Ewa Pawelec z Zielonej Góry, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.