Dane adresowe szkoły

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego
ul. Wojska Polskiego 1
64-610 Rogoźno
telefon/fax 67 26 18 096
e-mail zs_rogozno@poczta.onet.pl
Dyrektor mgr Jarosław Łatka
NIP 766-17-68-960
REGON 639787761

Inspektor Ochrony Danych

Jacek Krzyżaniak
Tel: 500-610-605
email: iod@synergiaconsulting.pl
Klauzula informacyjna – korespondencja elektroniczna

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Bilans zysków i strat za 2023 rok

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Bilans zysków i strat za 2021 rok

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Bilans zysków i strat za 2020 rok

Informacja dodatkowa