Obóz szkoleniowy

W dniach 1-2 marca 2024 roku w naszej szkole odbył się obóz szkoleniowy dla pierwszego rocznika kadetów z przygotowania wojskowego.
Zajęcia przewidywały w pierwszej kolejności musztrę, która przygotuje kadetów do uroczystego ślubowania.
Następnie kadeci mieli zajęcia z podstaw taktyki, takich jak pokonywanie terenu różnymi sposobami, dostarczanie amunicji lub innego wyposażenia, okopywanie, skryte podchodzenie, marsz taktyczny, podstawy strzeleckie, zapoznanie się z racjami żywnościowymi, rzut granatem i zapoznanie się z oporządzeniem żołnierza WOT-u.
W trakcie dnia odbyła się oczywiście przerwa obiadowa, a po zajęciach prawie wojskowa kolacja.
Wielu uczestników po raz pierwszy miało okazję uczestniczyć w wieczornym apelu i wojskowym capstrzyku.
Oczywiście w środku nocy odbyło się alarmowanie pododdziału i konieczność ewakuacji z zagrożonego miejsca do miejsca bezpiecznego.
W sobotę natomiast pobudka, śniadanie i dalszy ciąg zajęć.
Na początek wf z fitnesem i crosfitem, co dla niektórych okazało się bardzo dużym wyzwaniem.
Dalsza część dnia to ponownie zajęcia z musztry i taktyki, a zaraz po nich sprzątanie, zdawanie pomieszczeń i wyposażenia oraz zakończenie naszego obozu.
Nie może się obyć bez podziękowań dla naszych nauczycieli, instruktorów z wojska – specjalistów od musztry, taktyki oraz tzw. wysiłkowego wf, a także kadetów z trzeciego i drugiego rocznika, którzy pomagali swoim młodszym koleżankom i kolegom w przyswajaniu sobie tej specjalistycznej, jakby nie było, wiedzy.
Niedługo będzie już kolejny obóz.
Zapraszamy do galerii.