Program „ARS”

W grudniu oraz styczniu bieżącego roku szkolnego w naszej szkole realizowany był program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać i miłość” we współpracy ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Obornikach. Wzięli w nim udział uczniowie z klas 2im oraz 2es. Program polegał na przeprowadzeniu zajęć w formie warsztatów, których celem było zapobieganie zachowaniom ryzykownym związanych z używaniem substancji psychoaktywnych: alkoholu etylowego, nikotyny, narkotyków. Każda klasa uczestniczyła w 6 godzinach zajęć poświęconych uświadomieniu uczniom, jaki wpływ mają substancje psychoaktywne na życie, zdrowie, nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami, miłość, prokreację, prawidłowy przebieg ciąży i zdrowie potomstwa. Uczniowie zostali wyposażeni w książeczkę bogatą w treści programowe. Stosowną ulotkę o tematyce programu otrzymali również rodzice uczniów.
Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia zwiększą świadomość konsekwencji stosowania substancji psychoaktywnych i zapobiegną zachowaniom ryzykownych wśród młodych ludzi.