RYMcerze

15 listopada br. uczniowie klas II i III naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w projekcie profilaktycznym. Na zaproszenie Pani psycholog i Pań pedagog odwiedzili nas RYMcerze, prowadzący projekt „Nie Zmarnuj Swojego Życia”. Podczas spotkania prowadzący przekazali uczniom treści profilaktyczne opierając się na własnych historiach walki z nałogami i własnej twórczości muzycznej – koncert hip-hopowy. Całe wydarzenie przebiegało w bardzo przyjaznej atmosferze i nie było pozbawione dobrego humoru. Forma, dostosowana i trafiająca do młodych ludzi, mamy nadzieję, pobudziła samoświadomość naszej młodzieży w zakresie problemów uzależnień oraz ich skutków, a także zmusiła do refleksji nad sensem życia i odpowiedzialnych wyborów.