Kawiarenka

Z inicjatywy Spółdzielni Uczniowskiej „HIPPO” od października działa w naszej szkole kawiarenka.
Głównymi celami funkcjonowania kawiarenki jest rozbudzanie wśród uczniów postaw przedsiębiorczych, kulturalnego zachowania w miejscach publicznych, zaradności życiowej.
Uczniowie podejmują decyzję o wielkości zamawianych towarów, obsługują kasę fiskalną prowadzą ewidencje przychodów i kosztów. Obsługujący kawiarenkę uczą się zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, estetyki podawania posiłków. Ważnym aspektem jest także nawiązanie kontaktu pomiędzy klientem a sprzedawcą czyli kulturalnego obcowania z ludźmi.
Kawiarenka otwarta jest w czasie przerw międzylekcyjnych. Oferowane są pyszne i zdrowe kanapki codziennie dowożone przez Piekarnie “Kamińscy” oraz napoje.
Serdecznie zapraszamy!!!