Nagrodzono Nauczycieli

13 października br. nauczyciele Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie otrzymali z rąk Starosty Powiatu Obornickiego Pani Zofii Koteckiej nagrody za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Serdecznie gratulujemy dyrektorowi szkoły panu Jarosławowi Łatce, wicedyrektor szkoły pani Alicji Marchwiak oraz paniom Weronice Ewertowskiej i Bożenie Miężalskiej uzyskanego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów w pracy z młodzieżą.