Nagroda Kuratora Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu wręczył nagrody nauczycielom, dyrektorom szkół oraz pracownikom oświaty za szczególne osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Jest nam niezmiernie miło poinformować, że wśród osób docenionych znalazł się Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie Pan Jarosław Łatka. Serdecznie gratulujemy Panu Dyrektorowi, ponieważ społeczność lokalna i szkolna doświadcza na co dzień pozytywnych efektów jego działań, także w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej oraz polepszenia jakości nauki i pracy w Szkole.