Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2023r. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz 250-tej rocznicy ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Swoją obecnością akademię uświetnili: Naczelnik Wydział Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich pan Krzysztof Poszwa, Przewodniczący Rady Powiatu pan Bogusław Janus, Radna Rady Powiatu i Prezes firmy Megawat pani Renata Tomaszewska oraz Przewodniczący Rady Rodziców pan Grzegorz Nowak.
Apel rozpoczął się od wystąpienia dyrektora szkoły pana Jarosława Łatki, który złożył życzenia pracownikom szkoły i uhonorował nagrodą Dyrektora Szkoły wielu nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życzenia nauczycielom, uczniom i pracownikom niepedagogicznym złożyli również zaproszeni goście. Gratulacje i słowa uznania z rąk władz Powiatu Obornickiego otrzymał również dyrektor szkoły pan Jarosław Łatka, który za swoje zasługi został nagrodzony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.
Dyrektor szkoły wręczył także list gratulacyjny pani Annie Fudzińskiej za jubileusz pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz paniom Angelice Skrzypek, Grażynie Sobkowskiej i Dorocie Figiel za uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich technikum, którzy najpierw przypomnieli historię KEN, ponieważ w tym roku obchodziliśmy 250. rocznicę powołania pierwszego na świecie ministerstwa oświaty. W dalszej części w humorystyczny sposób opisali naszą szkołę i nauczycieli, przywołując ich ulubione powiedzenia i zwroty. Nie zabrakło też sparafrazowanych przebojów zespołu Lady Pank, które wykonał Jakub Grądz. Nauczyciele zostali na koniec obdarowani upominkiem przygotowanym przez Samorząd Uczniowski.
Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie uroczystości były panie Katarzyna Michor oraz Angelika Skrzypek, scenografię przygotowała pani Beata Smarsz.