Rocznicy napaści na Polskę

Dnia 17 września 2023 r. delegacja szkoły wraz z pocztem sztandarowy uczestniczyła w uroczystych obchodach 84. rocznicy napaści ZSRR na Polskę. Po mszy świętej w Kościele pod wezwaniem Ducha Świętego włożyła wiązankę pod pomnikiem Ofiar Sybiru i Katynia na Placu Św. Jana Pawła II i udała się na dalszą część uroczystości do sali Rogozińskiego Centrum Kultury. Spotkanie w RCK rozpoczął cytatem z „Dziadów” Adama Mickiewicza „Jeśli zapomnę o Nich – ty Boże na niebie zapomnij o mnie!” Prezes Koła p. Włodzimierz Sadłowski, inaugurując obchody 95 rocznicy powstania Związku Sybiraków. Podczas uroczystości Prezes Koła wręczył wyróżnienia i podziękowania. Nasza szkoła została uhonorowana srebrną odznaką honorową za zasługi dla Związku Sybiraków. Pan dyrektor Jarosław Łatka wraz z nauczycielem Radosławem Szelągowskim otrzymali medale i podziękowania za działalność za rzecz Koła Związku Sybiraków Rogoźno-Wągrowiec. To ogromne wyróżnienie dla szkoły, z czego jesteśmy dumni.