Przygotowanie Wojskowe

W dniu 29 sierpnia 2023 r. o godz. 11 w siedzibie Dowództwa 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Stanisława Taczaka w Poznaniu nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie realizacji zajęć praktycznych Oddziału Przygotowania Wojskowego na podstawie Decyzji nr 191/CWCR/2023 z dnia 20 lipca 2023 r. Ministra Obrony Terytorialnej.
W imieniu 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej porozumienie podpisał Dowódca płk Dariusz Wyrzykowski, z ramienia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie dyrektor Jarosław Łatka.
Podpisane porozumienie to ogromny zaszczyt dla naszej szkoły. Oficjalnie możemy prowadzić Oddziały Przygotowania Wojskowego. Zajęcia teoretyczne dla uczniów klas I prowadzone będą
w szkole, natomiast praktyczne w Brygadzie 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
w Dolaszewie.