Klasa Patronacka

W dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 10 w siedzibie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego nastąpiło uroczyste podpisanie umowy patronackiej kształcenia dualnego w zawodzie technik spawalnictwa pomiędzy Firmą LEBAL S. A.  a Zespołem Szkół.
W imieniu Firmy LEBAL Sp. z o.o. umowę partnerską podpisał Prezes Zarządu Wiesław Grzechowiak, z ramienia Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie dyrektor Jarosław Łatka.
Podpisane umowa umożliwia naszej szkole pełną realizację kształcenia w zawodzie technik spawalnictwa oraz ślusarz. Zakłada możliwość kształcenia praktycznego w siedzibie firmy LEBAL oraz Ośrodek Egzaminacyjny w Zespole Szkół. Jednocześnie otwiera dla naszych uczniów lepsze perspektywy rozwoju i doskonalenia zawodowego u boku specjalistów.