„LABOR OMNIA VINCIT”

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyróżnił Bogumiłę Dec-Skrętną Srebrnym Medalem Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT” – „Praca wszystko zwycięża” za krzewienie idei pracy organicznej oraz pożyteczną i ważną
dla społeczeństwa pracę.
Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w dniu 17 czerwca 2023 roku w Poznaniu podczas Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Uroczystość poprowadził sekretarz Zarządu Towarzystwa Pan Dominik Górny – poeta, literat, kompozytor i wspaniały mówca. Medal wręczył Prezydent Towarzystwa Pan dr Marcin Król i Wiceprezydent Towarzystwa Pan Ryszard Szulc.
Autorem medalu był członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wybitny rzeźbiarz i medalier prof. Krzysztof Jakubiak.

Laureatce serdecznie gratulujemy!