Konkurs o Ekonomii Społecznej

Konkurs o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży FILM-ES |w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej

Uczniowie naszej szkoły w składzie:
Adrian Borzymowski
Filip Fudziński
Mateusz Kasprzak
Aleksandra Pilecka
Amelia Rusiniak
pod opieką nauczyciela Anny Fudzińskiej i wsparciu Pani dyrektor Alicji Marchwiak przystąpili do Konkursu o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży w ramach projektu Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej. Celem konkursu było pobudzenie wyobraźni biznesowej i przybliżenie wiedzy o ekonomii społecznej wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych subregionu poznańskiego.
Organizatorem konkursu była Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.
W pierwszym etapie uczniowie przygotowali film o tematyce ekonomii społecznej. W filmie wywiadów udzielili:
Burmistrz Rogoźna Roman Szuberski,
Pani Renata Tomaszewska – Z-ca Burmistrza Rogoźno i Pełnomocnik do spraw społeczny w czasie, gdy powstawało CIS w Rogoźnie,
Pani Krystyna Gromanowska – Kierownik Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, którym bardzo dziękujemy za udział w filmie i przybliżenie początków CIS i Spółdzielni Socjalnej OPUS w Rogoźnie.

Dziękujemy też wszystkim, którzy oddali głos na nasz filmik. Dzięki Wam zdobyliśmy Nagrodę Publiczności. Następnie jury zdecydowało, że nasz film zajął I miejsce i przeszliśmy do kolejnego etapu, czyli koncepcji tworzenia Spółdzielni Uczniowskiej. Również tym razem nasz zespół o nazwie „HIPO” zajął I miejsce. Otrzymaliśmy 5000 zł na funkcjonowanie Spółdzielni Uczniowskiej, a uczniowie vouchery po 500 zł do wykorzystania w EMPIKu.

Fundacja Barka przekazała nam nagrody, które Pan dyrektor Jarosław Łatka wraz z Panią dyrektor Alicją Marchwiak uroczyście wręczyli uczniom podczas zakończenia roku szkolnego.