Konferencja PPP

KONFERENCJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W ROGOŹNIE

Powszechnie wiadomo, że przyjmowanie różnych substancji psychoaktywnych przez młodego człowieka może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie i rozwój oraz może prowadzić do zachowań niezgodnych z porządkiem społecznym. 31 marca 2023 r. odbyła się konferencja PPP w Rogoźnie zachęcająca do podjęcia działań profilaktycznych mających na celu ograniczenie powyższego zjawiska oraz promowanie zdrowego i racjonalnego stylu życia.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie czterech klas Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego
w Rogoźnie, którzy po uroczystym otwarciu imprezy przez Burmistrza Gminy Rogoźno Pana mgr Romana Szuberskiego, wysłuchali trzech wykładów. Wykład inauguracyjny pt. Mechanizmy i pułapki uzależnień wygłosiła mgr Agnieszka Wojciechowska, trener profilaktyki, Prezes Wielkopolskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy w Poznaniu. Następnie mgr Krystian Marchwiak, Sędzia Sądu Rodzinnego w Chodzieży, Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie zachęcił do rozważań Czy współczesna kultura sprzyja uzależnieniom? W ostatniej części dr Krzysztof Horoszkiewicz, Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Rogoźnie poddał analizie Czynniki determinujące stosowanie używek i leków uspokajających przez uczniów szkół ponadpodstawowych.