Spawanie metodą „MIG”

W dniach od 13 lutego do 15 marca 2023 r. w szkole odbywa się „Szkolenie spawania metodą MIG” dla 2 uczniów Technikum i 2 Branżowej Szkoły I stopnia.

Podczas ponad 100-godzinnego szkolenia uczniowie zapoznali się szczegółowo z podstawami spawalnictwa oraz uczestniczą w zajęciach praktycznych kończących się pod koniec marca egzaminem spawalnika wg wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Po zdanych egzaminie uzyskają uprawnienia do spawania ww. metodzie. Zajęcia sfinansowano ze środków naszego projektu „Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego
w Rogoźnie”
otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadzi firma Szkoleniowiec z Poznania, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.