Kolejne spotkanie z policją

1 marca po raz drugi odwiedzili naszych uczniów policjanci Pan Marcin Rembacz oraz Pan Przemysław Roszczak. Celem ich przybycia do szkoły było wygłoszenie prelekcji na temat hejtu dla klas 2eh, 2i, 3i, 1La, 1Lb oraz 1b BS. Z uwagi na fakt, iż mowa nienawiści jest coraz częstszym problemem nie tylko wśród młodych ludzi, konieczna jest profilaktyka w tym temacie i uświadomianie młodzieży, jakie mogą ponieść oni konsekwencje swojego działania.

Mundurowi przybyli także, aby poinformować wszystkich uczniów o konkursie pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz Fundacji „Dziecko w Centrum” pod nazwą „PRZEMOC MOIMI OCZAMI”. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami konkursu na stronie https://wielkopolska.policja.gov.pl oraz do wzięcia w nim udziału. Jego zamysłem jest „nauka i promowanie zachowań przeciwstawiania się przemocy oraz wyrażanie dezaprobaty wobec zjawiska przemocy. Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom istnienia zjawiska przemocy, przy jednoczesnym wzmacnianiu i rozwijaniu umiejętności twórczych i plastycznych wśród dzieci i młodzieży.”