Stop Hejt!

Hejt w internecie, w realnym życiu, mowa nienawiści, empatia, tolerancja – to główne myśli warsztatów edukacyjnych, jakie odbywały się w naszej szkole w dniach 19-25 października. Każda klasa brała udział w 3-godzinnym spotkaniu z przedstawicielkami Fundacji Teraz Wy Panią Martyną Ditbrener oraz Panią Magdaleną Lewandowską, którego celem było uświadomienie młodym ludziom, czym jest hejt, jak odróżnić go od konstruktywnej krytyki, co przeżywa osoba hejtowana, jakie są dla niej i dla hejtera konsekwencje hejtu. Podczas różnych aktywności uczniowie mieli możliwość wypowiadania się na temat własnych doświadczeń, szerszego spojrzenia na ten problem, a także wyrażenia w sposób artystyczny swojego zdania o hejcie. Warsztaty to nie jedyny punkt projektu na ten temat. Jego zwieńczeniem będzie spotkanie podsumowujące minione wydarzenia i przedstawienie prac wykonanych przez młodzież już niebawem.