Wycieczka

19 maja 2022 r. grupa ekonomistów klasy 2el wraz z opiekunami: Moniką Baranowską i Darią Urbaczewską uczestniczyła w wykładach z Analizy statystycznej w metodach badań rynku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Tematem wykładu była Analiza dynamiki wielkości ekonomicznych w przedsiębiorstwie. Dzięki uczestnictwu w tych zajęciach możliwe było nabywanie umiejętności i wiedzy z zakresu statystyki, przeniesienie treści teoretycznych poznanych w szkole na płaszczyznę konkretnego przedmiotu. Ten proces dydaktyczny cieszył się wśród uczniów  atrakcyjnością, a  dla opiekunów był szansą zapobiegania wkradania się rutyny w proces dydaktyczno-wychowawczy oraz budowaniu pozytywnych więzi z uczniami.