Kurs spawalnictwa metodą MIG

W ramach realizacji projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” sfinansowanego ze środków UE w dniach od 28 października – 07 grudnia 2021 r. uczniowie technikum i Branżowej Szkoły I-stopnia uczestniczyli w kursie spawalnictwa metodą MIG. Adepci spawalnictwa w dwóch grupach po 5 osób z każdego typu szkoły w warunkach restrykcji Covid-19 odbywali szkolenie teoretyczne, praktyczne w wymiarze ponad 120 godzin. Po zakończeniu kursu przystąpili do egzaminu Gliwickiego Instytutu Spawalnictwa uzyskując dodatkowe kwalifikacje dla metody 131. Kurs przeprowadziła firma „Szkoleniowiec” z Poznania, wyłoniona w zapytaniu ofertowym. W ramach dostępnych środków projektowych w szkoleniu uczestniczył również p. dyrektor.