Młode talenty w naszej szkole

Uczniowie klasy 2 EL przygotowując się do Dnia Języków Obcych w naszej szkole wykazali się dużą inwencją twórczą.
Grupa uczniów ujawniła swój talent artystyczny wykonując piękne i bardzo realistyczne portrety znanych osób.
Prace Nadii Sokołowskiej, Zuzanny Blachy, Patrycji Ratajczak i Łukasza Grill można podziwiać w sali 105.