Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Grzegorz Nowak

Zastępca: Lucyna Budzińska

Protokolant: Joanna Brzozowska

Komisja Rewizyjna:

Justyna Olczyk – Przewodnicząca

Elżbieta Sobkowska – Członek

Ewa Felsmann – Członek

Przedstawiciele Rad Oddziałowych

L.p.

Klasa

Nazwisko i imię

1

1LA

Felsmann Ewa

2

1LB

Promińska Angelika

3

1ES

Tabat Barbara

4

1IM

Miś Joanna

5

1A BS

Nowak Grzegorz

6

1B BS

Kamila Łuczak

7

2EH

Bączkowska Angelika

8

2i

Brzozowska Joanna

9

2L

Olczyk Justyna

10

2A BS

Sobkowska Elżbieta

11

2B BS

Pacholczak Angelika

12

3EL

Kamińska Lidia

13

3i

Rys Anna

14

3A BS

Lichocka Katarzyna

15

3C BS

Tyma Anna

16

4EM

Andrzejewska Agnieszka

17

4IL

Budzińska Lucyna

18

4EI

Pauczek Agnieszka

19

4L

Bystrzycka Małgorzata

Nr konta do wpłat na Radę Rodziców

97 8951 0009 3902 1063 2000 0010

W tytule wpłaty prosimy podać: Imię i nazwisko dziecka oraz klasę.