Dyrektor:mgr inż. Jarosław Łatka
e-mail: j_latka@zsrogozno.pl
Wicedyrektor:mgr Alicja Marchwiak
e-mail: a_marchwiak@zsrogozno.pl
Wicedyrektor:mgr Katarzyna Erenc-Szpek
e-mail: k_erenc-szpek@zsrogozno.pl
Kierownik szkolenia praktycznego:mgr Ewa Busławska-Turtoń
e-mail: e_buslawska-turton@zsrogozno.pl