Kategorie
Bez kategorii

Kurs spawalnictwa metodą MIG

W ramach realizacji projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” sfinansowanego ze środków UE w dniach od 28 października – 07 grudnia 2021 r. uczniowie technikum i Branżowej Szkoły I-stopnia uczestniczyli w kursie spawalnictwa metodą MIG. Adepci spawalnictwa w dwóch grupach po 5 osób z każdego typu szkoły w warunkach restrykcji Covid-19 odbywali szkolenie teoretyczne, praktyczne w wymiarze ponad 120 godzin. Po zakończeniu kursu przystąpili do egzaminu Gliwickiego Instytutu Spawalnictwa uzyskując dodatkowe kwalifikacje dla metody 131. Kurs przeprowadziła firma „Szkoleniowiec” z Poznania, wyłoniona w zapytaniu ofertowym. W ramach dostępnych środków projektowych w szkoleniu uczestniczył również p. dyrektor.

Kategorie
Bez kategorii

Wynik zapytania ofertowego

Kategorie
Bez kategorii

DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

18 listopada 2021r. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie odbyły się Dni Przedsiębiorczości Społecznej zorganizowane przez Fundację „Barka” z Poznania. W ramach obchodów uczniowie zapoznali się z ideami działalności Instytucji, których przedstawiciele zaprezentowali swoją działalność w obszarze pomocy i zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wykluczonych społecznie. Partnerami akcji byli: Centrum Integracji Społecznej w Rogoźnie, Spółdzielnia Socjalna OPUS, Centrum Kreatywnej Inspiracji, Spółdzielnia Socjalna Wspólny Stół, Fundacja IgiArt oraz Spółdzielnia Socjalna Furia. Wszystkim zaangażowanym w organizację tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.

Kategorie
Bez kategorii

Tydzień języków obcych

W bieżącym roku szkolnym zamiast jednego dnia z językiem obcym w roli głównej, obchody dnia języków obcych trwały przez cały ostatni tydzień października.
Każda klasa wylosowała inne państwo i przygotowała swą salę lekcyjną, dekorując ją flagami, symbolami, zdjęciami, plakatami i innymi atrakcjami, dobierając w tym celu właściwą kolorystykę dla danego kraju.
Najlepiej wypadły w tej konkurencji następujące klasy: kl. 3L – pięknie przeniosła nas do Indii, zdobywając za swą pomysłowość, różnorodność i piękne wcielenie Hinduski I miejsce. Podobnie kl. 2EL, która zaciekawiła nas bogactwem Wielkiej Brytanii, prezentując dodatkowo przepiękne szkice znanych i lubianych Brytyjczyków.
Kl. 4EL pokazała nam w interesujący sposób Hiszpanię, klasując się na II miejscu, a III miejsce zdobyła kl. 4MIS prezentując z wielkim rozmachem Kanadę.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyły również kl. 3cBS zabierając nas do Nowej Zelandii oraz kl. 2aBS, ukazując nam piękno i potęgę Chin.
Najlepsi z najlepszych oprócz dyplomów otrzymali słodkie upominki.
Warto też nadmienić, że w piątek 22 października w murach naszej szkoły nie dało się przeoczyć wielu uczniów i nauczycieli przebranych za barwne postaci z całego świata….
Spośród nich z łatwością można było rozpoznać uroczą na swój sposób artystkę Fridę, zabawnego Charlie Chaplina, pełną wdzięku Marylin Monroe, rozśpiewaną Arianę Grande, jedynego w swym rodzaju Johna Lennona, a także mieliśmy okazję stanąć oko w oko z bohaterami kultowych seriali, takich jak np.: „Dom z papieru”, „Harry Potter”, „Igrzyska śmierci” i wielu innych dobrze nam znanych filmów i kreskówek, min.: „Scooby Doo”.
Na pewno tegoroczny „Tydzień Języków Obcych” na długo zapisze się w naszej pamięci, a nauczyciele językowcy już dziś łamią sobie głowy, czym zaskoczyć z tej samej okazji w przyszłym roku.

Kategorie
Bez kategorii

Pasowanie klas pierwszych

Pasowanie na ucznia to niezwykłe wydarzenie w życiu każdego, kto rozpoczyna naukę w nowej szkole. Początek ten wiąże się z mnóstwem emocji, a uroczystość pasowania na pierwszoklasistę wzrusza. Z okazji pasowania na ucznia, pierwszoklasiści składają ślubowanie.

W naszej szkole również podtrzymano tradycję i dnia 8 października br. młodzież złożyła ślubowanie słowami: „Ja uczeń Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie, przekraczając progi tej szkoły, ślubuję uroczyście: sumiennie wypełniać wszystkie nałożone na mnie obowiązki. Ślubuję: pilnie się uczyć, uczciwie postępować, dbać o mienie szkoły, ład i porządek. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, dbać o dobre imię szkoły.”

Cześć oficjalną uroczystości rozpoczął Dyrektor szkoły Pan Jarosław Łatka, który w swoim przemówieniu życzył pierwszoklasistom powodzenia, sukcesów i wiele radości z przebywania w szkolnej społeczności. Po złożeniu ślubowania Dyrektor szkoły pasował każdego ucznia, dotykając szablą ramienia i jednocześnie wręczając Akt Pasowania. Od tego momentu klasy: technikum 1 informatyczna, 1 logistyczna i 1 ekonomiczno–handlowa oraz klasy 1a i 1b Branżowej Szkoły I Stopnia zostały formalnie włączone w poczet społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.

Na uroczystości nie zabrakło także zaproszonych gości: Przewodniczącej Rady Powiatu Obornickiego Pani Renaty Tomaszewskiej, która złożyła pasowanym uczniom gratulacje i życzenia w związku z rozpoczęciem przez nich nowej drogi edukacyjnej. Obecni byli także Wicestarosta Powiatu Obornickiego Pan Waldemar Cyranek oraz Zastępca Burmistrza Rogoźna Pan Marek Jagoda.

Kategorie
Bez kategorii

17 września 1939 roku…

Każdego roku 17 września delegacja naszej Szkoły upamiętnia rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. 82 lata po tych wydarzeniach jest wśród nas już niewielu naocznych świadków cierpienia, bólu i krzywdy, jakich doznaliśmy. Dlatego chcemy przekazywać historię naszego narodu nie tylko podczas zajęć szkolnych, lecz także biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez związek Sybiraków. Naszą Szkołę reprezentowała delegacja w składzie: dyrektor Jarosław Łatka, nauczyciel historii Radosław Szelągowski oraz uczniowie klasy 3em: Zuzanna Andrzejewska, Monika Górna i Bartosz Król.

Kategorie
Bez kategorii

„MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ”

Dnia 25 września b.r. uczniowie klas 1,2 i 3 technikum wraz z opiekunem p. Justyną Bogacz-Mirek w ramach ogólnopolskiej akcji sprzątanie świata porządkowali teren Wójtostwa i brzegi lasu w kierunku Olszyny. Pogoda dopisała – uczniowie spisali się na medal. Zebraliśmy 10 worków plastików i 4 worki butelek.

Kategorie
Bez kategorii

Dzień Edukacji Narodowej

W Zespole Szkół im. H. Cegielskiego uroczyście świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej, a tym samym obchodziliśmy kolejną rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała 14 października 1773 roku z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. Dzień Nauczyciela powołano na mocy ustawy „Karty praw i obowiązków nauczyciela” 27 kwietnia 1972 roku. Dziesięć lat później, w kolejnej ustawie, nazwę zmieniono na Dzień Edukacji Narodowej.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele organu prowadzącego: Starosta Powiatu Obornickiego Pani Zofia Kotecka oraz Pani Renata Tomaszewska – Przewodnicząca Rady Powiatu Obornickiego.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrał pan dyrektor Jarosław Łatka, który uhonorował nagrodą Dyrektora Szkoły nauczycieli  wzorowo wypełniających swoje obowiązki zawodowe oraz w sposób szczególny wyróżniających się w działalności dydaktyczno-wychowawczej. Życzenia nauczycielom, uczniom i pracownikom niepedagogicznym złożyli również zaproszeni goście. Nie zabrakło także części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klas drugich i trzecich technikum. Młodzi wykonawcy uświetnili ten dzień montażem słowno-muzycznym, który miał być wyrazem wdzięczności
za codzienną pracę, poświęcenie i zaangażowanie w kształtowanie procesu nauczania młodych ludzi. Wyrażona wdzięczność, życzenia
i podziękowania skierowane do grona pedagogicznego były dla wszystkich świętujących najcenniejszym prezentem.

Kategorie
Bez kategorii

„Drukować każdy może …”

W dniach 23 i 24 października 2021 r. w naszej szkole odbyło się 20-godzinne szkolenie z zakresu „Druku 3D” dla 10 uczniów technikum. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Z zachowanie restrykcji Covid-19 uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu montażu, obsługi i użytkowania drukarek 3D wraz z przykładami wydruków 3D. W czasie szkolenia kursanci przetestowali po raz pierwszy drukarki 3D. Szkolenie przeprowadziła firma Inventum
Sp. z o.o. z Nowego Sącza, która została wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

Kategorie
Bez kategorii

Młode talenty w naszej szkole

Uczniowie klasy 2 EL przygotowując się do Dnia Języków Obcych w naszej szkole wykazali się dużą inwencją twórczą.
Grupa uczniów ujawniła swój talent artystyczny wykonując piękne i bardzo realistyczne portrety znanych osób.
Prace Nadii Sokołowskiej, Zuzanny Blachy, Patrycji Ratajczak i Łukasza Grill można podziwiać w sali 105.

Accessibility