Program Instaling

Programem, który kieruję się dewizą: „Übung macht den Meister” („Praca czyni Mistrza”) zostali objęci uczniowie klas 1HM, 1S, 1L,1I,4EL. Głównym celem działań innowacyjnych była poprawa znajomości słownictwa przewidzianego w podstawie programowej i programie nauczania oraz zachęcanie do systematycznej pracy, kształtowanie u uczniów wytrwałości i pracowitości, zdobywanie wiadomości i umiejętności w sposób kreatywny i atrakcyjny dla uczniów, a także wdrażanie uczniów do autonomicznej nauki we własnym tempie.
Działania innowacyjne odbywały się za pomocą programu do nauki słówek Insta.Ling w ramach zajęć obowiązkowych jako element godziny lekcyjnej, a także podczas pracy własnej uczniów w domu. Uczniowie skłonieni byli do krótkiej, kilku- bądź kilkunastominutowej, ale systematycznej codziennej pracy. Nauczyciel języka niemieckiego przydzielał słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie powtarzali i utrwalali, je pracując, online na telefonach komórkowych, tabletach lub komputerach. Dzięki temu w łatwy i przyjazny sposób, w formie quizu, przyswajali wyznaczony materiał leksykalny przez nauczyciela. Dodatkowym atutem była możliwość odsłuchania wymowy każdego słowa, przygotowanej przez lektora. Nauczyciel miał wgląd do szczegółowych raportów z systematyczności pracy ucznia i jego postępów w nauce.
Więcej o programie na stronie internetowej: ww.instaling.pl