Ola na Olimpiadzie

17 kwietnia 2024 roku nasza uczennica Aleksandra Abraham z klasy 5 EI po zajęciu (kolejny rok z rzędu) pierwszego miejsca w etapie powiatowym brała udział na szczeblu wojewódzkim w XVIII Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej.
Aleksandra powtórzyła swój ubiegłoroczny sukces zdobywając wyróżnienie i IV miejsce. Otrzymała z rąk Jarosława Kruger Dyrektora Delegatury UOKIK w Poznaniu dyplom i cenne nagrody. Gratulujemy Oli kolejnego, ogromnego sukcesu.
Honorowy patronat nad olimpiadą, której celem jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży, sprawują: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Marszałek Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs został zorganizowany przez: Delegaturę UOKiK w Poznaniu, Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Inspektorat Inspekcji Handlowej, Rzecznika Ubezpieczonych, Poznański Klub Federacji Konsumentów, a także miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Opiekunem uczennicy była Anna Fudzińska.