Olimpiada

XVII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej im. Elżbiety Połczyńskiej

19 kwietnia 2023 r. nasza uczennica Aleksandra Abraham z klasy 4 EI po zajęciu pierwszego miejsca w etapie powiatowym, brała udział na szczeblu wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Honorowy patronat nad olimpiadą, której celem jest propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród młodzieży, sprawują: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Konkurs został zorganizowany przez: Delegaturę UOKiK w Poznaniu, Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Inspektorat Inspekcji Handlowej, Rzecznika Ubezpieczonych, Poznański Klub Federacji Konsumentów, a także miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów.

Aleksandra zdobywając 43 punkty zajęła IV miejsce. Otrzymała z rąk Jarosława Kruger Dyrektora Delegatury UOKIK w Poznaniu dyplom i cenne nagrody. Gratulujemy Oli ogromnego sukcesu.

Opiekunem uczennicy była Anna Fudzińska.