Kurs „Działalność gospodarcza”

W dniach 11 i 12 marca 2023 r. w naszej szkole odbyło się „Szkolenie prowadzenia działalności gospodarczej” dla 2 uczennic technikum. W trakcie 20-godzinne szkolenia trwającego w weekendy uczennice poznały szczegółowo poznały proces zakładania działalności, prowadzenia i rozliczania swojej przyszłej firmy. Stworzyły biznes plan i wcieliły go w życie. Zajęcia sfinansowano ze środków naszego projektu „Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadziła p. Ewa Pawelec wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.