Tydzień Języków Obcych

Jak co roku w naszej Szkole obchodziliśmy Tydzień Języków Obcych. Za każdym razem staramy się, aby był on atrakcyjny dla uczniów, ale przede wszystkim, aby zwrócić uwagę na wartość jaką jest umiejętność posługiwania się językiem obcym. Nie bez znaczenia jest również poznanie kultury i zwyczajów różnych krajów. Z tego powodu każda klasa wylosowała jeden kraj, którego język urzędowy, zabytki i ogólna charakterystyka była tematem przewodnim dekoracji sali lekcyjnej i składania życzeń świątecznych. Uczniowie wzięli również udział w quizie niemiecko- i anglojęzycznym. Zwycięzców wyłoniono w 3 kategoriach:

            W kategorii „Wystrój klasy”:

                        1 miejsce – klasa 3i

                        2 miejsce – klasa 2eh

                        3 miejsce – klasa 3el

            W kategorii „Film świąteczny w języku polskim, angielskim, niemieckim i/lub w innym języku”

                        1 miejsce – klasa 3i

                        2 miejsce – klasa 1 es

                        3 miejsce – klasa 1La

            W kategorii „Quiz z wiedzy świątecznej o krajach anglo- i niemieckojęzycznych”:

                        1 miejsce – klasa 2b BS

                        2 miejsce – klasa 4il

                        3 miejsce – klasy 1es, 1im oraz 3el

Klasy otrzymały pamiątkowe dyplomy i słodkie nagrody. Wszystkim serdecznie gratulujemy!