Montaż światłowodów

W dniach 17 – 26 lutego 2023 r. w naszej szkole odbyło się „Szkolenie z projektowania i montażu światłowodów” dla 2 uczniów technikum i nauczyciela przedmiotów informatycznych.

Podczas 20-godzinnego szkolenia trwającego w weekendy uczniowie i nauczyciel zapoznali się szczegółowo z budowa sieci światłowodowych, metodami montażu, spawania i projektowania. Zajęcia sfinansowano ze środków naszego projektu „Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadziła firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.