Szkolenie kadrowo-księgowe

W dniach 25 i 26 lutego 2023 r. w naszej szkole odbyło się „Szkolenie kadrowo-księgowe” dla 2 uczennic technikum. W trakcie 20-godzinne szkolenia trwającego w weekendy uczennice poznały szczegółowo obsługę programu kadrowo-księgowego oraz sposoby księgowania i rozliczania finansowego. Zajęcia sfinansowano ze środków naszego projektu „Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie przeprowadziła p. Ewa Pawelec wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.