Programowanie obrabiarek CNC

W dniach 25 luty – 12 marca 2023 r. w naszej szkole odbywa się „Kurs operatora CNC” dla 3 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie 60-godzinne szkolenia trwającego w weekendy uczniowie poznają tajniki obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC).
Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Innowacja przyszłością edukacji – Wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie” otrzymanych
z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadzi firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.