Pamięci Powstańców

19 stycznia w naszej Szkole odbył się apel upamiętniający rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ten ważny i zwycięski zryw naszych przodków miał ogromne znaczenie
w historii regionu i całego kraju, dlatego warto, aby dzisiejsze pokolenie młodych ludzi pamiętało tamte wydarzenia i brało przykład z męstwa i odwagi swoich rodaków. Poprzez montaż słowno-muzyczny dowiedzieliśmy się również, jak przebiegało powstanie na terenie Rogoźna i okolic. Zostały przybliżone sylwetki bohaterów tej ziemi oraz pomniki pamięci, przy których co roku składamy wiązanki i zapalamy znicze.
Serdecznie dziękujemy nauczycielom, którzy zorganizowali apel: Pani Bożenie Miężalskiej, Pani Angelice Skrzypek oraz Panu Łukaszowi Dominikowskiemu. Gratulacje za wspaniały występ należą się również uczniom, którzy zaprezentowali na scenie swój talent muzyczny i recytatorski.