Stypendium Premiera

30 listopada br. dwie nasze uczennice Jolanta Jezierska z klasy 4em oraz Aleksandra Abraham z klasy 4ei otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów za najlepsze w szkole wyniki w nauce w roku szkolnym 2021/2022. Poza wzorowym świadectwem szkolnym dziewczęta są koleżeńskie, zaangażowane w życie szkoły, odpowiedzialne oraz biorą udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych i tematycznych, gdzie także osiągają sukcesy.
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w bieżącym roku szkolnym!