Laboratoria dla zawodowców

W dniach 3-4 października br. uczniowie klas 4 w zawodach technik informatyk, technik logistyk oraz technik ekonomista uczestniczyli na zajęciach specjalistycznych w laboratoriach Politechniki Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”. Dzięki temu młodzież miała kontakt z nowoczesnym sprzętem, wysłuchała ciekawych wykładów oraz miała możliwość wykorzystać dotychczas poznaną wiedzę w praktyce. Laboratoria były doskonałą okazją do podwyższenia umiejętności zawodowych. Taka forma zajęć została przez uczniów bardzo wysoko oceniona, ponieważ wzbudziła w nich kreatywność i ciekawość do dalszego poznawania tajników wiedzy w danej dziedzinie.