Dzień Edukacji Narodowej

13 października br. odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Starosta Powiatu Obornickiego Pani Zofia Kotecka, Naczelnik Wydziału Edukacji, Sportu i Spraw Obywatelskich Pan Krzysztof Poszwa oraz Przewodniczący Rady Rodziców Pan Grzegorz Nowak, którzy w swoich przemówieniach wyrazili swój szacunek dla pracy nauczycieli w naszej Szkole oraz życzyli zarówno pedagogom, jak i uczniom realizacji wszystkich planów, dużo zdrowia, sił oraz by codziennie przychodzili do Szkoły uśmiechnięci i spędzali czas na pracy w przyjaznej atmosferze.
Każdego roku dzień 14 października jest okazją do zastanowienia się nad rolą nauczyciela w edukacji, podziękowań i wyróżnień. W swoim przemówieniu Dyrektor Szkoły Pan Jarosław Łatka przypomniał zebranym o misji, jaką wypełnia każdy nauczyciel, o trudach, jakie pokonują każdego dnia kształcąc i wychowując młodzież oraz życzył im wszystkiego, co najlepsze, dużo sił i motywacji do wyzwań, jakie stoją przed nimi w obecnym roku szkolnym. Dyrektor podziękował również pracownikom administracji i obsługi, ponieważ bez ich wkładu pracy Szkoła również nie mogłaby funkcjonować.
Dyrektor pogratulował także nauczycielom, którzy obchodzą w tym roku jubileusz pracy zawodowej.
Specjalne gratulacje i podziękowania należą się dwóm nauczycielom, którzy otrzymali nagrodę Starosty Powiatu Obornickiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego: Pani Jolancie Błoszyk, Panu Radosławowi Szelągowskiemu oraz Panu Jarosławowi Łatce,
Dziękujemy również naszej kochanej młodzieży, która przygotowała dla nauczycieli część artystyczną oraz miłą, słodką niespodziankę.