Ślubowanie klas pierwszych

Pasowanie na ucznia to szczególne wydarzenie w życiu każdego młodego człowieka, który rozpoczął naukę w nowej szkole. Zgodnie z tradycją dnia 4 października br. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie odbyło się uroczyste pasowanie pierwszoklasistów. Młodzież złożyła w ten dzień ślubowanie:

„My, uczniowie Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie,
Uroczyście ślubujemy, że w codziennej pracy nie będziemy szczędzić swoich sił,
Aby zdobyć rzetelną wiedzę, która będzie nam służyć dla dobra ojczyzny.
Ślubujemy swoim zachowaniem, pilnością w nauce i pracy, damy wyraz szacunku
Dla tradycji naszej szkoły oraz świadectwo uczniowskiej kultury.
Ślubujemy na każdym kroku dbać o honor młodego pokolenia, starać się poznać historię Walk narodu polskiego o wolność i demokrację, a tym samym kształtować
W sobie cechy prawdziwego patriotyzmu.”

Część oficjalną uroczystości rozpoczął dyrektor szkoły pan Jarosław Łatka, który w swoim przemówieniu życzył uczniom wielu sukcesów oraz radości z przebywania w szkolnej społeczności. Po złożeniu ślubowania dyrektor dokonał aktu pasowania, dotykając szablą ramienia każdego ucznia oraz wręczając pamiątkowe Akty Pasowania. Był to moment szczególny, gdyż uczniowie klas pierwszych technikum oraz szkoły branżowej zostali formalnie włączeni w poczet społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie.
Uroczystość pasowania uświetnili uczniowie klas starszych, którzy przygotowali dla nowych kolegów i koleżanek krótki program artystyczny. Pierwszoklasiści podziwiali umiejętności recytatorskie, wokalne oraz muzyczne młodzieży ze starszych klas.

Kochani Pierwszoklasiści,
Cieszymy się, że jesteście już pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Życzymy Wam powodzenia oraz sukcesów w nauce. Jesteśmy przekonani, że od tej pory będziecie godnie reprezentowali naszą szkołę, a zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością.