Z sercem dla potrzebujących

W poniedziałek 10 października przed głównym wejściem do budynku naszej Szkoły stanęło ogromne czerwone serce na nakrętki, dzięki którym będziemy wspierać potrzebujących w różnych akcjach charytatywnych. Nie bez znaczenia jest również fakt, iż segregacja odpadów ma pozytywny wpływ na środowisko naturalne.
Jesteśmy bardzo wdzięczni sponsorom oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Rodziców Pani Lucynie Budzińskiej za zorganizowanie serca.