Czas Zawodowców Bis

W dniu 27 września 2022 r. w ramach projektu „Czas zawodowców – bis” Politechniki Poznańskiej grupa mechaników z klasy maturalnej uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych z wykorzystaniem najnowszych technologii skanowania 3D. Uczniowie poznali najnowsze skanery i tajniki skanowania z zastosowaniem nowych skanerów 3D w nowym budynku Wydziału Mechatroniki Politechniki Poznańskiej. Programowali robota pomiarowego, a nabyte umiejętności wykorzystają w przyszłej pracy zawodowej.