Inauguracja Roku Szkolnego

„ROK SZKOLNY 2022/2023 UWAŻAM ZA OTWARTY”

Powyższymi słowami dyrektor szkoły Pan Jarosław Łatka oznajmił całej społeczności Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie koniec beztroskiego czasu wakacji  i początek nowego roku szkolnego 2022/2023. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Radni Powiatu Obornickiego Pani Renata Tomaszewska oraz Pan Zbigniew Nowak, a także Kierownik Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości Pani Anna Andrzejczak.
W sposób szczególny zostali przywitani uczniowie klas pierwszych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z nauką w szkole ponadpodstawowej. Zostali oni przyjęci do czterech klas w technikum w zawodach technik logistyk, technik informatyk, technik mechanik, technik ekonomista oraz technik spawalnictwa, który jest nowością od obecnego roku szkolnego i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród kandydatów. Sporo absolwentów szkół podstawowych kształcić się będzie w różnych zawodach w Branżowej Szkole I stopnia. Utworzyliśmy dwie klasy wielozawodowe.
Pan dyrektor bardzo serdecznie powitał nauczycieli, którzy powrócili do nauczania po rocznej przerwie lub na zastępstwo. Są nimi: Pani Sylwia Korybalska, Pani Katarzyna Sztuba, Pani Romana Węgrzak oraz Pan Łukasz Dominikowski. W nasze szeregi wstąpili również nowi nauczyciele i pracownicy pedagogiczni: Pani Marta Dominikowska, Pani Wiesława Koralewska-Putz oraz Pani Dorota Mąderek.
Zarówno zaproszeni goście jak i pan dyrektor w imieniu własnym oraz całej Rady Pedagogicznej składali wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia na nowy rok szkolny, aby był owocny w sukcesy, zdrowy, pełen energii do wypełniania obowiązków oraz wiary we własne możliwości.