Laureaci olimpiady

Znamy zwycięzców powiatowego etapu XVI Wielkopolskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej

W poniedziałek 30 maja w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach odbyły się powiatowe eliminacje XVI Wielkopolskiej Olimpiady „Wiedzy Konsumenckiej”. Celem konkursu było propagowanie prawa konsumenckiego wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, tworzenie zachęty do zdobywania wiedzy z tego zakresu, a także pośrednio zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich praw i możliwości ochrony przez rzeczników konsumentów.
Zagadnienia, z jakimi musieli zapoznać się uczestnicy olimpiady to:
– ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
– ustawa o prawach konsumenta,
– ustawa o kredycie konsumenckim,
– ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym,
– ustawa Prawo bankowe,
– ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych.
Gratulujemy uczniom naszej szkoły, którzy tak dobrze nas reprezentowali zajmując 1 i 3 miejsce.
Oto wyniki:
1 miejsce – Aleksandra Abraham z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie,
2 miejsce – Agnieszka Chwalisz z Liceum Ogólnokształcącego w Obornikach.
3 miejsce – Bartosz Kaźmierczak z Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Rogoźnie.
Zwycięzcy z rąk Starosty Zofii Koteckiej otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Zarząd Powiatu Obornickiego. Z kolei wszyscy uczestnicy otrzymali gratulacje, dyplomy za udział i drobne upominki.
Do konkursu wojewódzkiego Olimpiady zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca, a więc Aleksandra Abraham, Agnieszka Chwalisz i Bartosz Kaźmierczak. Finał wojewódzki odbędzie się 8 czerwca 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Organizatorami Olimpiady byli: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Delegatura
w Poznaniu, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, powiatowi i miejscy rzecznicy konsumentów województwa wielkopolskiego oraz powiaty województwa wielkopolskiego.