Kurs działalności

W dniach od 6 – 9 czerwca 2022 r. ze środków UE projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” odbył się „Kurs prowadzenia działalności gospodarczej dla uczniów branżowej szkoły” dla 10 osób w wymiarze 25 godzin. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach praktycznych tworząc swoje biznesplany, zapoznając się z przepisami prawnymi dot. zakładania i prowadzenia swojej działalności gospodarczej oraz sposobami jej rozliczania oraz e-fakturowania. Na zakończenie kursanci przystąpili do egzaminu, który zdali pozytywnie. Kurs przeprowadziła Firma Wielobranżowa „UNI-KAB” Krzysztof Kryfczyński, wyłoniona w zapytaniu ofertowym.