Gotować każdy może…”

W dniach 22-25 kwietnia 2022 r. w szkole odbył się „Kurs gastronomii w praktyce” dla 7 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia. W trakcie 35-godzinnego szkolenia uczniowie kształcący się w zawodach gastronomicznych poznali tajniki gotowania, smażenia i pieczenia. Każdy z uczestników kursu własnoręcznie przygotowywał wspaniałe potrawy, a uwieńczeniem pracy były otrzymane certyfikaty. Zajęcia zostały sfinansowane ze środków naszego projektu „Lepszy start w zawodową przyszłość!” otrzymanych z dofinansowania w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie prowadzi firma Inventum Sp. z o.o. z Nowego Sącza, wyłoniona w drodze kolejnego zapytania ofertowego.